Beauty Friend formular

Korak

  • 1
  • 2

Vaši lični podaci su zaštićeni i nisu dostupni trećim licima.

Lični podaci

Vaši lični podaci su zaštićeni i nisu dostupni trećim licima.

Adresa

Upoznat/a sam s činjenicom da moje podatke i podatke o mojoj kupovini MPM obrađuje kompjuterski i da se upotrebljavaju u podršci kupcima i marketingu MPM-a. Primio/la sam na znanje da imam pravo da povučem ovu izjavu o saglasnosti, u svako doba. Takvo povlačenje saglasnosti ne dopušta dalju obradu mojih podataka. Kao saglasnost primam na znanje da mi se u slučaju opoziva više ne mogu garantovati prednosti.

E-mail adresa


Upoznat/a sam s činjenicom da moje podatke i podatke o mojoj kupovini MPM obrađuje kompjuterski i da se upotrebljavaju u podršci kupcima i marketingu MPM-a. Primio/la sam na znanje da imam pravo da povučem ovu izjavu o saglasnosti, u svako doba. Takvo povlačenje saglasnosti ne dopušta dalju obradu mojih podataka. Kao saglasnost primam na znanje da mi se u slučaju opoziva više ne mogu garantovati prednosti.

Mjesto isporuke Beauty Friend kartice